ISABELLE HÄLLSJÖ

 


JAG ÅTERKOMMER ALLTID TILL DET TEXTILA, SOM UTTRYCK, MATERIAL OCH TEKNIK. DET LIGGER SÅ NÄRA, SOM ETT SPRÅK JAG TILLÄGNAT MIG.


HANDENS ARBETE OCH NÄRHETEN TILL MATERIALET BLIR MED TIDEN ALLT VIKTIGARE.


I MITT EXAMENSPROJEKT VID HDK 2011, UNDERSÖKTE JAG TRÅDENS MÖJLIGHETER ATT GENOM OLIKA STICKTEKNIKER SKAPA TREDIMENSIONELL FORM OCH STRUKTUR.


DETTA UTFORSKANDE GENOMSYRAR IDAG MITT ARBETE, SOM SÖKER SIG OLIKA UTTRYCK I MÖTET MED KROPP OCH RUM.REPORTAGE OM MITT ARBETE I LIN,FRÅN UR:

https://urskola.se/Produkter/184059-Kvalitet-Syjunta - start=256&stop=309


REPORTAGE I SVERIGE! SVT:

https://www.svtplay.se/video/13563533/sverige/sverige-sasong-14-avsnitt-17?cmpid=del:em:20170523:lor-6-maj-1900:pla:lp

                                                             FOTO : NICK OLSEN

                                                             FOTO : NICK OLSEN

                            FOTO : ANNAREET GILLBLAD